In Blog

End user monitoring

In een digitale wereld beoordelen gebruikers de prestaties van bedrijfsapplicaties op twee aspecten. De belangrijkste gebruikerservaring is de snelheid en het resultaat bij de uitvoering van muisclicks en toetsenbord aanslagen. Het tweede belangrijke aspect is de tijd die nodig is om dit te verbeteren op het moment dat snelheid en resultaat niet is wat het zijn moet.

Maar hoe houdt u de gebruikerservaring op peil wanneer er meerdere IT-teams aan deze applicaties werken? Vrijwel alle organisaties hebben hun IT-organisatie in teams opgedeeld: een Agile ontwikkelteam, een DevOps team en een ITOM team. Hoewel elk team zijn eigen werkgebied heeft zijn ze samen verantwoordelijk voor een optimale gebruikerservaring. Er is immers maar één plek waar de optelsom van deelleveringen bij elkaar komt: het scherm van een gebruiker.

Wat is end user monitoring?

Uitgangspunt voor de inzet van end user monitoring en analyse tools is het in een zo vroeg mogelijk stadium detecteren en oplossen van problemen. Hoe vroeger problemen ontdekt en opgelost worden, hoe lager de ontwikkelkosten en hoe hoger de gebruikerstevredenheid.

End user monitoring voor Agile ontwikkelteams

Het werkgebied van een agile ontwikkelteam bestaat uit het opleveren van stabiele en goed presterende applicaties met de kortst mogelijke doorlooptijd. End user monitoring richt zich in de test en acceptatiefase vooral op load & stress-testen om een goede werking en prestaties te valideren.

End user monitoring voor DevOps teams

Het werkgebied van het DevOps team bestaat uit het in productie nemen en draaiende houden van applicaties, in nauwe samenwerking met het ITOM team. End user monitoring in de productie omgeving richt zich op de feitelijke gebruikersbeleving van de prestaties van de applicaties.

End user monitoring voor ITOM teams

Het werkgebied van een ITOM team bestaat uit het operationeel beheer van de technische infrastructuur. Dit team zorgt samen met de ontwikkel- en DevOps-teams voor een zo optimaal mogelijk gebruik van de beschikbare capaciteit in de infrastructuur. End user monitoring richt zich ook hier op de feitelijke gebruikersbeleving van de prestaties van de onderliggende technische infrastructuur van de productie omgeving.

Conclusie

Het belangrijkste doel van end user monitoring tools en analyse tools is de diverse IT-teams in staat stellen applicatie en infrastructuur problemen te detecteren en zo nauwkeurig mogelijk te analyseren, zodat deze snel en adequaat kunnen worden opgelost. Door de juiste tools en inrichting kunnen deze teams gezamenlijk de eindgebruikerservaring op het gewenste peil brengen en houden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze end user monitoring oplossingen, diensten en tools neem dan contact met ons op.

Wilt u meer weten over het kiezen van de juiste aanpak en tools, lees dan het (Engelstalige) blog: What is the best approach: real user monitoring or synthetic monitoring?

Wilt u meer weten over end user monitoring, download dan de best practice ‘Het monitoren van de gebruikservaring’. U ontvangt deze best practice wanneer u hieronder uw naam en e-mail adres achterlaat.